Høyt utdannede spiller også casino på nett!

fre des 13, 2019

Som vi tidligere har nevnt så har vi i NorgesCasino.com fått gjennomført en spørreundersøkelse som har blitt utført av det internasjonale meningsmålingsinstituttet Mantap Global AB. I dagens artikkel skal vi presentere ytterligere funn, og det skal handle om utdanning, arbeid og inntekt blant de som spiller casino på nett i Norge.

Det finnes få slike undersøkelser i Norge, og det er derfor høyst interessant å få vite litt mer om den jevne spilleren i landet. Videre kan du altså lese litt om utdanning, arbeidssituasjon og inntekt blant de som spiller, og kanskje vil du la deg overraske av noen av resultatene.

casino spillere utdanning

Flest spillere med høy utdanning

Et av de mest interessante funnene i undersøkelsen er det faktum at 39,6% av de spurte oppga at de hadde en høyere utdannelse på 3 år eller mer. Tidligere har det vært antatt at casinospillere på nett i stor grad har vært personer med lav utdanning, men dette viser seg altså ikke å være riktig – på langt nær.

Faktisk er det slik at kun 4,7% av spillerne har kun grunnskole, mens 36,8% har oppgitt å ha kun videregående utdanning. Andelen som har en høyere utdanning på 1-2 år er på 18,9%, mens den største gruppen altså er de som har en høyere utdanning på 3 år eller mer – med en andel på 39,6%.

Yrke casinospillere Norge

6 av 10 spillere er i arbeid

Da de ble spurt om sin arbeidssituasjon oppga 60% av intervjuobjektene at de var i arbeid. 16,3% av de spurte svarte at de var studenter, mens 9,2% svarte at de var arbeidssøkende. 5,9% oppga at de var bedriftseier, mens en andel på 7,8% og 1% sa at de var henholdsvis pensjonister og i foreldrepermisjon.

Som man kan se så er altså den store hovedtyngden av spillere i Norge mennesker som er i arbeid, mens det forøvrig er nokså jevnt fordelt – bortsett fra at over 16% er studenter.

Nokså jevn fordeling i inntekt

Et annet interessant område å få undersøkt var å få kunnskap om hvilken inntekt de norske spillerne har. Her er det nokså jevnt fordelt, og det var flest spillere som oppgav inntekten til å være mellom 20.001 og 25.000 kroner i måneden – og da med en andel på 10,9%. Andelen som tjener mindre enn 15.000 kroner i måneden er på 10,7%, og dette er altså nokså mange spillere.

Et annet tall som er litt interessant er andelen spillere som tjener 60.001 kroner eller mer i måneden, og 9,9% av respondentene svarte at dette var deres lønnsnivå. Igjen ser man en bred spredning og at det er casinospillere på nett i et bredt lag av befolkningen. Det er også verdt å bemerke at 7,6% av de spurte ikke ønsket å oppgi hvor stor inntekt de har.

Du ser fordelingen basert på inntekt under.

Casinospillere inntekt

Videre i artikkelserien skal vi se litt om hvilke casinoer som er mest kjent blant spillerne, litt om casino og reklame og flere andre interessante temaer innenfor casino på nett.

Roulette wheel
Coin top
Coin left
Coin bottom
Dice

Hold deg oppdatert og få 376 freespins!

Retningslinjer for annonsering

Mange av de casinoene som omtales på dette nettstedet mottar NorgesCasino.com kompensasjon fra. Dette kan ha en innvirking på hvordan casinoene fremstilles på vår nettside, og da for eksempel i hvilken rekkefølge de opptrer i. Siden inkluderer ikke alle casinoer eller alle spill som er tilgjengelig på markedet. Vær vennlig å les vår side om retningslinjer for annonsering for mer informasjon.

Merknad: Meninger og ytringer som fremkommer på sidene er forfatternes egne og ikke casinoenes, og har heller ikke blitt vurdert eller godkjent av noen av våre samarbeidspartnere.

Share via
Copy link